Het Dordtsche Pyproockers Gilde

Doel van het Gilde:

Het verenigen van pijprokers in clubverband, het onderhouden van
contacten met andere pijprookverenigingen in binnen- en buitenland en
het deelnemen aan resp. organiseren van wedstrijden en uitwisselingen.


Het Dordtsche Pyproockersgilde is echter in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging.

Nieuws

Het pijproken is door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed erkend en opgenomen op de Inventaris Cultureel Erfgoed in Nederland. Lees verder ...

Pijproken in verenigingsverband

Waarom vindt men over de gehele wereld verenigingen van pijprokers en niet van, bijvoorbeeld, sigarettenrokers? Omdat het roken van de pijp een kunst is, die niet alleen een zekere vaardigheid vraagt (als je het tenminst goed wilt doen), maar die tegelijkertijd genot kan schenken (en ook dat gaat niet vanzelf).

Die vaardigheid kun je jezelf natuurlijk aanleren, maar wat is er leuker dan dat te doen in het gezelschap van medeliefhebbers, waarbij je bovendien kunt profiteren van de vele bijeenkomsten die in deze kringen worden georganiseerd, nationaal en internationaal. Het Dordtsche Pyproockers Gilde is zo'n vereniging waar pijprokers uit Dordrecht en verre omgeving hun hobby kunnen beoefenen.

Gildezittingen

Het Gildejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Het Gilde komt iedere laatste woensdag van de maand in een zitting bijeen in de Gildezetel.

Tijdens de Gildezittingen staat onze passie, het pijproken, natuurlijk centraal, maar bovenal is het Gilde een gezellig Gilde, waar vriendschap centraal staat en dat voel je duidelijk tijdens de Gildezittingen. De zitting wordt geopend en gesloten door de Kamerbewaarder. De Speelmeester doet mededeling van de uitslagen van pijprookwedstrijden, waar Gildeleden in de afgelopen periode aan hebben mee­gedaan. Daarna volgt er meestal een onderlinge pijprookwedstrijd, de roking met Gildepijpen, en is er tijd genoeg om over van alles te discussiëren onder het genot van (naast de pijp) een hapje en een drankje.

lees verder ...


151025